Najamnina uključuje uporabu brodice, osiguranje i vez za brod.
Najmodavac je obvezan predati gostu plovilo spremno za plovidbu, što podrazumijeva uredno plovilo, tehnički ispravno, kompletno opremljeno u skladu s inventarnom listom, te da su mu spremnici goriva i vode puni.
Pri preuzimanju plovila gost je dužan provjeriti opće stanje plovila i opreme, te provjeriti da je oprema na plovilu suglasna s inventarnom listom.
Navedeno gost potvrđuje potpisom inventarne liste.
Prigovore na opće stanje plovila i opreme, te prigovore na nesuglasje opreme s inventarnom listom gost može podnijeti samo prije početka putovanja, prilikom primopredaje.
Gorivo nije uključeno u cijenu najma.
Najmoprimac prilikom preuzimanja brodice dobija pun spremnik, tekođer na povratku vraća brodicu s punim spremnikom.
U slučaju da se plovilo ili neki njegov dio ili oprema ošteti, namjerno ili zbog nepažnje gosta, svi troškovi nastali zbog popravka, zamjene, ili kupnje plovila, dijela plovila ili opreme idu na teret gosta, a naplaćuju se iz pologa.
Ako je tako nastala šteta veća od iznosa pologa gost je dužan nadoknaditi puni iznos naknade štete.
Ako su štete na motoru zbog kvara u sustavu za hlađenje ili zbog manjka ulja u motoru najmoprimac ne odgovara za kvar, ali pod ovjetom da odmah obavijesti vlasnika brodice.